Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng - Kon Tum
Cập nhật: 20/11/2023
Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng được công nhận điểm du lịch tại Quyết định số 671/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum.

Làng Đăk Răng còn lưu giữ các nghề truyền thống, trong đó có dệt thổ cẩm. Ảnh: HL

Theo đó, UBND tỉnh công nhận làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) là điểm du lịch. Đồng thời giao UBND huyện Ngọc Hồi thực hiện việc quản lý điểm du lịch làng Đăk Răng theo quy định hiện hành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quyết định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với điểm du lịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với UBND huyện Ngọc Hồi thực hiện công tác quản lý điểm du lịch của địa phương theo quy định.

Làng Đăk Răng, thuộc xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) là nơi sinh sống của hơn 120 hộ gia đình người dân tộc Gié Triêng. Làng còn lưu giữ nhiều lễ hội cũng như nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị văn hóa này đang được người dân nơi đây phát huy, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Hồng Lam

Báo Kon Tum - baokontum.com.vn - Đăng ngày 20/11/2023