Bàn việc giữ gìn văn hóa Huế
Cập nhật: 10/05/2007
Huế là một phức hợp các giá trị văn hóa, phức hợp các giá trị đô thị di sản, là đỉnh cao của văn hóa đô thị VN, xứng đáng là đại diện duy nhất, tiêu biểu nhất cho nền văn hóa - văn hiến VN thông qua hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể trên nền tảng xã hội mà Huế đang lưu giữ và tiếp tục phát triển.

Đó là kết luận thống nhất từ buổi làm việc giữa UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia ngày 8-5.

Các chuyên gia chỉ ra một số thực trạng gây nguy hại như bạt núi lấy đá, nhà máy ximăng nằm trong thành phố, chưa đặt đúng vai trò sông Hương trong quần thể di sản, không điều chỉnh qui hoạch di tích phù hợp, kiến trúc nhà dân phát triển vô tội vạ...

Hội đồng cũng thống nhất việc đặt Huế trong hướng phát triển là một trung tâm văn hóa lớn, đại diện cho cả văn hóa VN.

Những kiến nghị từ buổi làm việc này sẽ được hội đồng xem xét và đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

tuoitre.com.vn