Quản lý và phát triển du lịch tại cao nguyên đá Đồng Văn
Cập nhật: 20/09/2012
Ngày 19/9, Hội nghị giới thiệu và tiếp nhận Bộ công cụ Lập kế hoạch quản lý và phát triển du lịch (PUP) do UNESCO khuyến nghị đã chính thức diễn ra tại Hà Giang với sự chủ trì và phối hợp của UBND tỉnh Hà Giang, Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

Ngay sau hội nghị này, đợt tập huấn đầu tiên trong 5 ngày dành cho các cán bộ của Ban quản lý và các bên liên quan tại địa phương cũng được tiến hành với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNESCO ngay tại Hà Giang và khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.

Quá trình lập kế hoạch dự kiến từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013. Dự kiến khi hoàn thành, Ban Quản lý sẽ hoàn tất một kế hoạch quản lý phát triển du lịch trong đó xác định rõ Khung thuyết minh, diễn giải, xác lập được Danh mục các điểm thu hút du lịch cùng với mô tả các điểm thu hút du lịch này làm cơ sở cho các hoạt động thuyết minh, hướng dẫn, cung cấp thông tin du lịch tại Khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn trong tương lai.

Đồng thời, kế hoạch cũng sẽ xác định được các sản phẩm và dịch vụ du lịch ưu tiên phát triển, gắn với các thế mạnh đặc trưng về cảnh quan và văn hóa của cao nguyên Đồng Văn, với cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Hà Giang. Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ thống các chỉ số giám sát và quy định, đi cùng với dự kiến cụ thể về lịch trình, thời gian thực hiện.

Báo Văn hóa