Xây khu nghỉ dưỡng 250 triệu USD tại Bình Định
Cập nhật: 02/12/2007
Sáng 3/12/2007, tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định), Công ty ITC SPECTRUM, LLC (Mỹ) khởi công xây dựng dự án khu khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội với vốn đầu tư 250 triệu USD.
Thanh Niên Online