Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Bưu phẩm bảo đảm

Là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế; bưu phẩm được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/126/key/buu-pham-bao-dam

 

Bưu kiện trong nước

Là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế. Bưu kiện gửi được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/131/key/buu-kien-trong-nuoc

 

Bưu phẩm, Bưu kiện Quốc tế

Là dịch vụ chuyển phát tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/170/key/buu-pham-buu-kien-quoc-te

 

Chuyển phát nhanh EMS

Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Hiệp hội EMS theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện công bố trước.

Chi tiết tại: www.ems.com.vn

 

VN Quick Post

Là dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế mang thương hiệu của Bưu điện Việt Nam, hợp tác với Công ty TNHH CPN DHL-VNPT cung cấp dịch vụ đi các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thông qua mạng lưới của DHL toàn cầu.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/111/key/vn-quick-post

 

Phát hành báo chí

Là dịch vụ nhận đặt mua, vận chuyển, phân phối “báo chí in” xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam. Bưu điện Việt Nam phát hành hơn 600 loại báo chí xuất bản trong nước và hơn 100 loại báo chí nước ngoài nhập khẩu.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/133/key/phat-hanh-bao-chi

 

Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Dịch vụ chuyển tiền của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được cung cấp tại các Bưu cục và các Bưu điện Văn hóa xã trên toàn quốc.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/161/key/dich-vu-chuyen-tien-trong-nuoc

 

Chuyển tiền quốc tế qua Bưu điện

Là dịch vụ Người nhận có thể tới các Bưu cục cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế của TCT Bưu điện Việt Nam để nhận các khoản tiền của người thân gửi từ nước ngoài thông qua các kênh sau:

- Bưu điện các nước: Pháp, Mỹ, Ma-Lay-Xi-A, Xinh-Ga-Po, Bỉ, Trung Quốc, Séc, Slovakia, Lát-Vi-A, A-Déc-Bai-Gian, Lào, Cam-Pu-Chia, Pháp, Hàn Quốc, Be-La-Rút, Nhật, Thụy Sỹ, Thái Lan, Phi-Lip-Pin và Ba Lan;
- Ngân hàng Bangkok Thái Lan;
- Công ty chuyển tiền quốc tế Western Union

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/115/key/chuyen-tien-quoc-te-qua-buu-dien

 

Điện hoa - Quà tặng

Là dịch vụ chuyển phát hoa, quà tặng từ người gửi tới người nhận, đáp ứng nhu cầu thăm hỏi, chia sẻ, chúc mừng... của khách hàng.

Chi tiết tại: http://www.vnpost.vn/vi-vn/dich-vu/chi-tiet/id/121/key/dien-hoa-qua-tang