Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


- Dịch vụ điện thoại cố định:

Là có thể dùng máy điện thoại cố định thực hiện các cuộc gọi nội hạt, gọi liên tỉnh và quốc tế theo phương thức trực tiếp truyền thống IDD, gọi liên tỉnh và quốc tế VoIP, gọi di động và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

 

+ Quay tự động đi các tỉnh, thành phố trong nước: 0 + Mã vùng (Tỉnh, TP) + Số máy cần gọi

+ Quay số tự động đi nước ngoài: 00 + Mã quốc gia + Mã vùng (Tỉnh, TP) + Số máy cần gọi

 

Chi tiết: http://hanoi.vnpt.vn/web/dichvu/dichvu_thoai.asp

           

- Dịch vụ Gphone:

Dịch vụ GPhone là dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định của VNPT, sử dụng sóng di động GSM, ở bất cứ địa chỉ nào có phủ sóng di động của Vinaphone, khách hàng có thể đăng ký lắp đặt điện thoại mà không cần chờ kéo cáp.

           

Chi tiết: http://hanoi.vnpt.vn/web/dichvu/dichvu_gphone.asp

           

- Dịch vụ Giá trị gia tăng:

          + Dịch vụ báo thức tự động;

          + Dịch vụ hộp thư thoại;

          + Dịch vụ thông báo vắng nhà;

          + Dịch vụ điện thoại hội nghị;

          + Dịch vụ đường dây nóng;

          + Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi tạm thời;

          + Dịch vụ thông báo cuộc gọi đến khi đàm thoại;

          + Dịch vụ quay số rút gọn;

          + Dịch vụ nhận biết số máy gọi đến;

         

          Chi tiết: http://hanoi.vnpt.vn/web/dichvu/dichvu_giatrigiatang_DTCD.asp

           

- Dịch vụ 1080 Cẩm nang thông tin

         

          Chi tiết: http://vnpt-hanoi.com.vn/web/dichvu/dichvu_giatrigiatang_1080.asp

 

- Dịch vụ chuyển vùng quốc tế

 

          Chi tiết: http://hanoi.vnpt.vn/web/cuoc_dichvu/giacuoc_dichvu_vinaphone_chuyenvungquocte.asp