Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Hiện nay, ở Việt Nam đang có các nhà mạng di động: Viettel Mobile, Mobiphone; Vinaphone; Vietnamobile; Gmobile, các nhà mạng cung cấp nhiều dịch vụ di động như:

 

+ Chờ cuộc gọi;

+ Chuyển cuộc gọi;

+ Chuyển vùng Quốc tế;

+ Chuyển Fax;

+ GPRS/MMS;

+ Giữ cuộc gọi;

+ Thông báo cuộc gọi nhỡ;

+ Hộp thư thoại;

+ Dịch vụ nhắn tin SMS;

+ RingTunes;

+ Dịch vụ gia tăng Info 360;

+ Dịch vụ Datasafe;

+ Dịch vụ truyền số liệu;

+ Dịch vụ VNN999; …

 

Chi tiết tại:

 

+ Viettel Mobile:     www.vietteltelecom.vn

+ Mobiphone:         www.mobifone.vn

+ Vinaphone:         www.vinaphone.com.vn

+ Vietnamobile       www.vietnamobile.com.vn

+ Gmobile:            www. gmobile.vn