Hoạt động kinh doanh du lịch của Thanh Hóa tăng trưởng cao
Cập nhật: 06/06/2013
Trong tháng 5 năm 2013, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng cao với 556.290 lượt khách tham quan, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2012 (trong đó khách quốc tế đạt 7.540 lượt khách, tăng  28,4% so với cùng kỳ năm 2012).

Phục vụ được khoảng 1.023.792 ngày khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012 (trong đó khách quốc tế đạt 16.900 ngày khách, tăng 28,9 % so với cùng kỳ năm 2012). Doanh thu du lịch ước đạt 297  tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính cả 5 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh đã đón khoảng 1.717.410 lượt khách, tăng 9,4 % so với cùng kỳ năm 2012 (trong đó khách quốc tế đạt 29.280 lượt khách, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2012). Phục vụ khoảng 2.808.592 ngày khách, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2012 (trong đó khách quốc tế đạt 62.065 ngày khách, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2012). Doanh thu du lịch ước đạt 757,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012.

Sở VHTTDL Thanh Hóa