Sử dụng xe điện vận chuyển khách du lịch ở thành phố Đồng Hới
Cập nhật: 18/10/2013
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11-9-2013 về việc ban hành quy định quản lý xe ô tô điện 4 bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên mộ số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới.
Theo đó, phương tiện xe điện 4 bánh là loại phương tiện sử dụng năng lượng mặt trời hoặc điện năng; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đều có thể tham gia loại hình kinh doanh này. Ngoài ra, khi xe điện được đưa vào sử dụng sẽ được cơ quan chức năng cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký, cấp biển hiệu “Xe điện vận tải khách du lịch”, lộ trình xe chạy cho doanh nghiệp kinh doanh, đồng thời các đơn vị kinh doanh phải thực hiện kê khai, niêm yết giá cước theo quy định và phí đăng kiểm phương tiện.

Hiện UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải đề xuất nơi dừng, đỗ xe, tuyến đường để xe điện tham gia giao thông trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới.
Báo Quảng Bình