Gần 60 hướng dẫn viên du lịch được bồi dưỡng kiến thức định kỳ
Cập nhật: 10/06/2013
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch dịch vụ Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho gần 60 hướng dẫn viên thuộc các công ty du lịch, hãng lữ hàng và đơn vị kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Trong 3 ngày, các hướng dẫn viên đã được giảng viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nghiên cứu về du lịch truyền đạt, trao đổi các nội dung liên quan đến bối cảnh du lịch trong và ngoài nước; tình hình phát triển kinh tế- xã hội và du lịch của cả nước và Hải Phòng; quy hoạch chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; một số sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch của cả nước và thành phố… Các học viên được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lữ hành, hướng dẫn… Sau khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ.

Đây là một trong những điều kiện để cơ quan chức năng xét cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho các học viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sức hấp dẫn cho các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Báo Hải Phòng