Hà Nội xây dựng tuyến phố an toàn thực phẩm
Cập nhật: 21/10/2013
Sở Y tế Hà Nội đang triển khai xây dựng mô hình "tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm" tại tuyến phố Quán Thánh, quận Ba Đình.
Đây là mô hình thí điểm đầu tiên thuộc đề án "Triển khai mô hình cải thiện an toàn thực phẩm với dịch vụ ăn uống tại các phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, giai đoạn 2013-2015 nhằm phục vụ người dân và khách du lịch.

Theo đó, trên tuyến phố này sẽ tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm cửa hàng ăn uống; quầy hàng kinh doanh thức ăn nhanh, thực phẩm chín.

Các tiêu chí và nội dung thực hiện bao gồm việc tổ chức điều tra ban đầu về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở dịch vụ ăn uống, đánh giá kiến thức thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu chí đối với cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, hỗ trợ găng tay sử dụng một lần cho cơ sở dịch vụ ăn uống; tập huấn, khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống tại tuyến phố; thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống tại tuyến phố được chọn theo quy định; tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống cho người chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra và giám sát hướng dẫn đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, nghiêm túc xử lý cơ sở cố tình vi phạm. Thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm; 100% các vụ ngộ độc thực phẩm tại tuyến phố được điều tra, xử lý kịp thời, không để tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Đề án Triển khai mô hình cải thiện an toàn thực phẩm với dịch vụ ăn uống tại 176 phường, thị trấn trên toàn thành phố, giai đoạn 2013-2015 có tổng kinh phí thực hiện khoảng 35,7 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố.

Trong đó đề án sẽ triển khai thí điểm xây dựng và duy trì 1 tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm tại mỗi phường.

Thông qua thực hiện, đề án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống cũng như nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống của người quản lý, người tiêu dùng và người chế biến thực phẩm.
Vietnam+