Bảo tàng Phòng không - Không quân Việt Nam - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 15/05/2018
Album